Poslovnica Živinice od danas na staroj lokaciji

Obavještavamo sve građane i osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za područje općine Živinice da od 11.02.2019. godine poslovnica zdravstvenog osiguranja radi na novoj/staroj lokaciji na adresi Oslobođenja 16. Rad sa strankama je od ponedjeljka do petka u periodu od 7:30 do 16:00 sati. Nakon završetka radova na rekonstrukciji prostorija poslovnice zdravstvenog osiguranja Živinice, […]

Formiran mobilni Tim za općinu Živinice

Obavještavamo osigurana lica da od srijede, 23.01.2019. godine organizujemo mobilni TIM za područje općine Živinice . Cilj Tim-a je da se građanima/osiguranim licima pruže određene usluge, kako bi se otklonile gužve u poslovnici zdravstvenog osiguranja koje su prisutne posljednjih nekoliko dana. Usluge koje će se osiguranim licima pružati su: • Ovjera zdravstvenih legitimacija, • Oslobađanje […]

Tokom izvođenja radova, Poslovnica Živinice na novoj lokaciji

Obavještavamo osigurana da se od 03.01.2019. godine vrši adaptacija poslovnice zdravstvenog osiguranja Živinice. Za vrijeme vršenja radova, usluge Poslovnice od 18.01.2019. godine bit će dostupne na drugoj lokaciji koja se nalazi u ulici Oslobođenja br.8, pored Policijske uprave Živinice. Radno vrijeme poslovnice je od ponedjeljka do petka u periodu od 07:30 do 16:00 sati.

Tekst direktora

Tokom šest mjeseci ove godine Zavod zdravstvenog osiguranja ostvario je pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 5.998.671 KM, navodi se u Izvještaju o izvršenju Finansijskog plana ZZO TK za prvih šest mjeseci ove godine kojeg je prihvatila Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici od 04.09.2018. godine. Zavod je u ovom periodu ostvario prihode i primitke u […]

Otvoren novi prostor ZZO TK

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona danas je zvanično otvorio novi poslovni prostor. Otvaranje novog prostora ima za cilj veću dostupnost usluga osiguranicima i svima onima koji se interesuju za rad Zavoda. Prava, obaveze i odgovornosti koje proizilaze iz djelatnosti Kantonalnog zavoda ostvaruju se u sjedištu Kantonalnog zavoda i u poslovnicama zdravstvenog osiguranja Kantonalnog zavoda. Ovaj […]

Zavod pustio u rad novu web stranicu

U okviru kontinuiranog praćenja i monitoringa procesa modernizacije i informatizacije, kao i unapređenja odnosa s javnošću, Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona pustio je u rad novu web stranicu. Nova web stranica dizajnirana je u skladu sa najsavremenijim trendovima. Novi izgled naše stranice ima za cilj da građanima/osiguranim licima omogući praćenje novosti te informacija u vezi […]

JAVNI POZIVI 2019

JAVNI POZIVI ZA DOSTAVU PONUDA Javni poziv za dostavu ponuda za pruzanje farmaceutskih usluga za 2019. godinu  

PUBLIKACIJE

Premija osiguranja – 2018 Pravo na medicinsku rehabilitaciju za kardiovaskularne bolesnike Pravo na terapiju heparinom za trudnice (Clivarin i Clexane) Pravo osiguranih lica na asistiranu reprodukciju Pravo osiguranih lica na lijekove – 2018 Pravo osiguranih lica na ortopedska pomagala Pravo na produženo bolničko liječenje – medicinska rehabilitacija

Hiperbarična komora

Osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona omogućeno je pravo na liječenje u Hiperbaričnoj komori. Hiperbarična oksigenoterapija (HBOT) predstavlja liječenje čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog, u specijalnim uređajima – hiperbaričnim komorama. Pravo na liječenje u hiperbaričnoj komori ostvaruje sa na osnovu indikacija i medicinske dokumentacije utvrđene Doktrinarnim pristupom koji je […]

Zdravstvena zaštita

Primarna zdravstvena zaštita Primarna zdravstvena zaštita obuhvata djelatnost porodičnog doktora medicine, djelatnost opće medicine, školsku medicinu, higijensko-epidemiološku zaštitu, zubozdravstvenu zaštitu, hitnu medicinsku pomoć, medicinu rada, zaštitu djece, dijagnostičku i apotekarsku djelatnost. Porodična/Obiteljska medicina  kao specijalnost je naučna disciplina koja sa svojim edukacionim sadržajima, istraživanjima, kliničkim aktivnostima i bazom podataka predstavlja specijalizaciju orjentiranu ka primarnoj zdravstvenoj […]