Utvrđivanje prava na oslobađanje od plaćanja participacije za 2020. godinu

Radi smanjenja gužvi po poslovnicama zdravstvenog osiguranja i nesmetanog obezbjeđenja kontinuirane zdravstvene zaštite, obavještavamo osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, koja su u skladu sa Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima pojedinih vidova zdravstvene zaštite u osnovnom paketu zdravstvenih prava na teritoriji Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona broj: 17/17) oslobođena plaćanja […]

Potpisani sporazumi o regulisanju pružanja usluga u okviru oftalmologije

Obavještavamo osigurana lica da je Zavod zdrastvenog osiguranja Tuzlanskog kantona zaključio Okvirne sporazume o regulisanju pružanja usluga dijagnostičkih pretraga u dijelu oftalmologije sa PZU Poliklinikom „Vaše zdravlje“ Tuzla i JZU UKC Tuzla. Potpisivanjem Okvirnih sporazuma sa navedenim ustanovama, stekli su se uslovi da osigurana lica ostvare pravo na obavljenje sljedećih usluga u okviru oftalmologije: – […]

Produžen Poziv za učešće u zapošljavanju kadrova u zdravstvenim ustanovama

Obavještavamo osigurana lica da je Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kanotna donijelo Odluku o izmjeni Programa zapošljavanja u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Navedenom Odlukom produžen je Poziv za učešće u realizaciji Programa zapošljavanja do 31.12.2019. godine. Odluka o izmjeni Programa zapošljavanja kadrova Vezani tekst http://www.zzotk.ba/zaposljavanje-ml…venim-ustanovama/ ‎i http://www.zzotk.ba/dopuna-poziva-zdravstvenim-ustanovama-zaposljavanje-mladih-kadrova/ Program zapošljavanja mladih kadrova – raspored po […]

Proširena Lista ortopedskih pomagala

Obavještavamo osigurana lica da od danas stupa na snagu nova Lista ortopedskih i drugih pomagala. Lista ortopedskih i drugih pomagala donesena je na sjednici Vlade Tuzlanskog kantona od 01.10.2019. godine na osnovu usaglašenog prijedloga Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona. Uredbom o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala koja […]

Obavijest Ministarstva zdravstva TK za upotrebu/primjenu lijeka Ranitidin

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona je ovom Zavodu dostavilo Obavijest za lijekove koji u svom sastavu sadrže supstancu ranitidin. Obavijest prenosimo u cjelosti: Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, kao nacionalno nadležno tijelo za oblast lijekova i medicinskih sredstava u Bosni i Hercegovini u cilju pružanja preciznih informacija i u svrhu zaštite javnog zdravlja stanovništva […]

Pravo na sanaciju zuba za djecu sa poteškoćama

Na inicijativu Udruženja “Zemlja djece u BiH“, danas je na Klinici za dječije bolesti, UKC Tuzla, održana zajednička press konferencija Zavoda zdravstvenog osiguranja i JZU UKC Tuzla, na temu pružanje zdravstvenih usluga – sanacije zuba u opštoj anesteziji. Zajednički je promovisan početak obavljanja novih stomatoloških usluga za djecu sa poteškoćama, te predstavljen model dobre saradnje […]

Uplata premije osiguranja do 30.11.2019. godine

Obavještavaju se osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da je na osnovu saglasnosti Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, rok za uplatu premije osiguranja produžen do 30.11.2019. godine. Visina premije osiguranja za 2019. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu. Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 338-440-22124691-66, vrsta prihoda […]

Informacija: Obavljanje usluga iz oblasti oftalmologije

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavještava sva osigurana lica da su sredstva za obavljanje usluga oftalmologije po osnovu Okvirnog ugovora o regulisanju pružanja usluga oftalmologije sa PZU Poliklinika „Vaše zdravlje“ Tuzla sa listom usluga oftalmologije-hirurgije oka iskorištena. U skladu sa navedenim, obavještavamo osigurana lica, koja su radi čekanja bila naručena u PZU Poliklinika „Vaše zdravlje“ […]

Obavijest o privremenom zatvaranju poslovnice Tuzlau – TC Sjenjak

Obavještavaju se osigurana lica da se od 23.08.2019. godine poslovnica zdravstvenog osiguranja Tuzla – TC Sjenjak privremeno zatvara zbog izvođenja radova, odnosno rekonstrukcije dijela objekta. Za sve usluge osigurana lica mogu se obratiti u poslovnicu Tuzla sa sjedištem u zgradi Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona – Franjevačka 36.