Lijekovi sa Liste lijekova mogu se podići u ugovornim apotekama na području Tuzlanskog kantona.

Pod ugovornim apotekama smatraju se:

zdravstvene ustanove čija je djelatnost izdavanje lijekova na recept i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti;
apoteke koje su registrirane za djelatnost izdavanja lijekova na recept.

U skladu sa Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2019. godinu zaključeni su Ugovori o regulisanju međusobnih odnosa
u vezi sa obezbjeđivanjem, izdavanjem i načinom plaćanja lijekova na recept  sa 56 ugovornih apoteka na području Tuzlanskog kantona, od čega su:

4 javne zdravstvene ustanove,
19 privatnih zdravstvenih ustanova i
33 privatne apoteke

Ugovorne apoteke za 2019. godinu