Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, održao je VIII redovnu sjednicu. Nakon usvajanja dnevnog reda, članovi ovog tijela pristupili su razmatranju i usvajanju dokumenata po predviđenim tačkama.
Upravni odbor je nakon razmatranja usvojio Izvod iz zapisnika i Izvještaj o izvršenju odluka i zaključaka sa VII redovne sjednice.
Nakon toga, ispred Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, direktorica Maida Mulić, prisutne je upoznala sa dokumentom “Praćenje i analiza izostanaka sa posla radi bolesti o povreda za 2016. godinu na području Tuzlanskog kantona“. Direktorica Mulić istakla je podatak, da su, u toku 2016. godine registrovana 40.333 bolovanja uslijed neke bolesti, što je za 7% više u odnosu na 2015. godinu. Privremena spriječenost za rad je najčešće uzrokovana oboljenjima iz grupe oboljenja koštano-mišićnog sistema, te grupe oboljenja disajnog sistema, koja su približno jednako zastupljena u ukupnom broju oboljenja, istakla je između ostalog direktorica Mulić.
Nakon ove tačke, razmatran je Izvještaj o radu Drugostepene ljekarske komisije u 2016. godine.
Predsjednik Komisije, dr. Zihnet Selimbašić prezentovao je prisutnima da je Komisija u izvještajnom periodu održala 52 sjednice i izvršila 1302 pregleda osiguranika privremeno spriječenih za rad. U 1288 slučajeva vođen je drugostepeni postupak jer se radilo o domaćim osiguranicima, dok je u 14 slučajeva vođen prvostepeni postupak jer se radilo o INO osiguranicima.
Po prigovoru kontrolora Zavoda (razlog za podnošenje prigovora: dužina privremene spriječenosti za rad), na pregled su upućena 304 osiguranika, po prigovoru pacijenta (razlog podnošenja prigovora: nezadovoljni nalazom Prvostepene ljekarske komisije) upućeno je 240 osiguranika, a po prigovoru poslodavca (razlog podnošenja prigovora: nezadovoljni utvrđenom privremenom spriječenosti za rad) 34 osiguranika.
U okviru tačaka 5. i 6. dnevnog reda, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o preraspodjeli unutar Operativnog programa i Odluku o davanju ovlaštenja za zaključivanje Anexa 1 Ugovora o regulisanju pružanja usluga CT i MRI dijagnostike za 2017. godinu.
Na današnjoj sjednici članovi Uprvnog odbora razmatrali su Informaciju o Listama čekanja na zdravstvene usluge u JZU UKC Tuzla, te dali saglasnost za zaključivanje Okvirnog ugovora o regulisanju pružanja usluga za koje su formirane Liste čekanja na Klinici za očne bolesti, UKC Tuzla.
U nastavku sjednice usvojene su i Odluka o odobravanju sredstava za učešće na sportskim susretima zaposlenika u zdravstvu Sjeveroistočne Bosne, te Odluka o davanju na korištenje motornog vozila Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona.
Također, čanovi Upravnog odbora upoznati su sa sljedećim Informacijama:
– Informacija o postupku kupovine poslovnog prostora za potrebe Poslovnice zdravstvenog osiguranja Doboj Istok.
– Informacija o zahtjevu Općine Kladanj za zaključivanje Sporazuma o vansudskom poravnanju.
– Informacija o stanovima koji su bili u evidencijama Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

Aktivnosti Upravnog odbora